Potek sanacij

Hoče

Lenart

Ruska

Črešnjevec

Prešernova

Bevkova

Melje